Translate

dimarts, 12 de maig del 2020

Projecte comunitari d'art urbà a la barriada de Nou Llevant

Les TISOC dels instituts de Nou Llevant de Palma, des de la xarxa socieducativa de la barrida, impulsen un projecte comunitari d'art urbà


Durant l’any 2019 des de la Xarxa Socioeducativa de Llevant Sud es van realitzar dos estudis per saber si els infants i joves que participen en les activitats comunitàries són residents de la zona i/o estudien en un dels centre educatius de la barriada. També es va analitzar l’oferta d’activitats proposades des de les entitats/serveis per poder concretar la població a qui més es dirigien i la franja d’horaris durant les quals s’oferien.

La mostra total de l’estudi va ser de 478 infants/joves i els resultats mostraren que:
 • Un % majoritari viu a altres barriades fora de Nou Llevant i La Soledat.
 • La franja d’edats amb més opcions d’accés a activitats obertes és de 6 a 13 anys, on s’observa un increment extra en la franja de 11 a 13 anys.
 • L’horari més concorregut per la realització d’activitats és de 16 h a 18 h i els dies amb més oferta d’activitats per a infants i joves és de dilluns a dijous.

L’equip professional, per tal d’afavorir la cobertura socioeducativa de la població de Nou Llevant i La Soledat, pretén prioritzar que els joves estiguin connectats amb la barriada, ja sigui a través del centre educatiu o a través de la seva zona de residència. 

A  partir de les dades obtingudes en els estudis i anàlisi, l’equip socioeducatiu de la Xarxa de Llevant Sud, es va replantejar per al curs 2019/2020 una actuació en conjunt amb una vessant comunitària, dirigida des dels centres educatius de secundària a través de la figura de les TISOC (Educadores Socials) dels IES Nou Llevant, Aurora Picornell i Antoni Maura, a través del Projecte d’Art-Urbà.

L’objectiu, a nivell general, consistí en promoure i facilitar a l’alumnat de secundària dels IES que formen part de la Xarxa Socioeducativa de Llevant, el sentiment d’identificació i participació comunitària a través de l’art urbà com a eina d’accés a la realitat i anàlisi crític de la situació com a forma de reivindicació.
Com objectius més específics tenim que, per una banda, i en relació amb la població i la barriada:

 1. Iniciar intervencions aproximades a la realitat i enfocades a la població juvenil vinculats a la barriada de Llevant Sud justificat a partir de les conclusions dels anàlisis duts a terme.
 2. Facilitar als joves l’accés als projectes comunitaris a través d’ofertes adaptades als seus interessos i punts fixes d’inscripció.
 3. Identificar (amb els joves participants) els factors negatius de la barriada que influencien negativament a la cohesió residencial i comunitària.

I per altra banda, i
en relació amb les entitats/serveis socioeducatives:

 1. Visibilitzar la figura de TISOC als centres educatius de secundària com a figura referent socioeducativa i pont cap a l’àmbit individual i/o comunitari.
 2. Augmentar la participació d’entitats/serveis de la barriada per afavorir projectes conjunts i vincular amb els joves.
 3. Treballar en xarxa amb les entitats/serveis socioeducatives de la barriada per a facilitar projectes comunitaris i donar-se a conèixer als joves.

Aquest projecte es va centrar en l’art urbà com a eina transformadora de la realitat (individual i comunitària), modulant-se en tres eixos (Pintura-Graffitis – Ball-Dansa – Cant-Rap) que es van desenvolupar a través d'1 sessió mensual donant lloc a un total de 3 sessions d’activitats teòrico-pràctiques.


 ACTIVITATS DE PINTURA – GRAFFITIS 


 • Sessions dins dels IES en relació a la creació i sentiment de la pintura urbana
 • Visites d’artistes d’art urbà (pintura/graffitis) com a figura referent
 • Sortides per a la comprensió de l’art urbà (Graffitis amb missatges de crítica social per la barriada) i posterior taller de reflexió i debat
 • Sessions socioeducatives d’identificació de zones conflictives i de protecció de la barriada
ACTIVITATS DE BALL – DANSA 

 • Sessions dins dels IES o Casal de Barri en relació a la creació i sentiment del ball dansa
 • Visites d’artistes de danses urbanes com a figura referent per extreure dubtes i motivacions
 • Tallers de “dansa urbana” amb missatges socials / reivindicatius amb vesant comunitària
 • Tallers de dansa urbana amb música sense masclismes/sexismes


 ACTIVITATS DE CANT - RAP/TRAP 


 • Sessions dins dels IES en relació a la creació i sentiment de les lletres del RAP
 • Tallers de creació de lletres amb valors/ètics amb artistes del RAP
 • Tallers de creació de bases/produccions de sons amb Monitors professionals
 • Visites d’artistes de rap/trap com a figura referent per extreure dubtes i motivacionsCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Presentació TISOC

El projecte TISOC és fruit d'un acord de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Ed...