Translate

dimarts, 6 d’agost del 2019

Educació Afectivosexual pels alumnes de 1r d'ESO a l’IES Felanitx

La TISOC de l'IES Felanitx ha realitzat Tallers d’Educació Afectivosexual amb els grups-classe de 1r d'ESO

La iniciativa sorgeix arrel d’un debat a les reunions de tutores de 1r d'ESO, on es manifesta la necessitat i la preocupació creixent, respecte de les relacions afectivosexuals que estableixen els alumnes, la facilitat d’accés i sobretot l’excés de consum de pornografia, cada vegada a edats més primerenques, accentuat per l’alarma social dels darrers esdeveniments sobre delictes sexuals, requereix que comencem a abordar les relacions afectivosexual des de l’àmbit educatiu. 
Tots estam d’acord que l’adolescència és una de les èpoques més confuses de la vida, el cos comença a canviar, les emocions es magnifiquen i comencem a descobrir i experimentar tot un món nou. La nostra sexualitat es va configurant com ho va fent la nostra personalitat, fruit d’un procés en el qual els dubtes i les inseguretats hi són presents. Les noves generacions es troben amb una nova situació diferents dels joves d’ahir, ja que la majoria de vegades cerquen les respostes a internet. Disposen d'aparells electrònics dins la butxaca, que els ofereix tot un ventall de possibilitats en un sol clic, això provoca que molts joves arribin al consum de pornografia (quan i com volen), per tal de satisfer la curiositat pròpia de l’edat però que acabarà influint en la manera de viure la seva sexualitat i alhora d’establir relacions afectivosexuals en el futur, i aquest fet ens presenta alguns problemes i inconvenients que cal abordar. 
Al centre ja es realitzaven alguns tallers però sempre a cursos posteriors i fets per professionals de recursos externs. Així que durant el 3r trimestre d’aquest curs 2018-2019, la TISOC ha realitzat un Taller d’Educació Afectivosexual, amb els grups de 1r d'ESO (estava previst fer-ho amb els 8 grups, però finalment només ha estat possible amb 7 dels grups), i s’ha fet una mitjana de 3 sessions amb cada un dels grups. Es tracta d’una primera experiència, ja que teníem molt clar que no voliem repetir, les xerrades puntuals i aïllades d’una sola hora que es solen fer als centres educatius, la idea era fer una primera presa de contacte per poder establir aquest taller com a un projecte en l’àmbit de la tutoria. 
Les sessions s’han fet a l’hora de tutoria i dins l’aula de referència del grup, ens va sorgir el dubte de si la tutora havia d’estar present, optarem per deixar-ho a l’elecció dels propis alumnes. Les dues opcions tenen aspectes positius, en el cas dels grups que han decidit no tenir la tutora present, ha estat per un tema de comoditat i vergonya, s’han sentit més lliures per parlar del tema de manera oberta. Però també hi ha grups que han decidit la participació de la tutora, hi havia una relació de confiança tutora-alumnes, la seva presència no els cohibia, encara que si filtraven una mica més les seves aportacions, ens ha possibilitat el treball conjunt TISOC-tutora, en aquests casos, les tutores han donat continuïtat als temes sorgits en les posteriors tutories del 3r trimestre.El contingut que s’ha treballat a les sessions és tot allò que engloba la sexualitat i l’afectivitat (conceptes previs, definició, finalitat, edat, autoconeixement i canvis en l’adolescència, diversitat sexual, relació, valors, comunicació, respecte, límits, riscos, amor romàntic i violència de gènere, xarxes socials, pornografia…). 
S’ha intentant crear un clima de seguretat i confiança, ens hem assegut en cercle, fent un pacte de confidencialitat, posant un bústia anònima de dubtes i fomentant la seva participació a través de les activitats però amb molt de respecte i reconeixent les emocions que provoca parlar d’aquest tema. S’ha iniciat cada sessió recordant l'anterior. Un dels recursos més utilitzats han estat els recursos visuals, una presentació amb imatges i curtmetratges o petit vídeos sobre cada temàtica, que mostraven realitats del seu dia a dia i adaptats a la seva edat. A més, s’ha oferit als alumnes un espai d’atenció individual el temps de l’esplai, durant el mes que s’ha realitzat el taller, en el qual podien venir a parlar de manera individual, comentar algun aspecte, demanar dubtes, intercanviar opinions, aclarir conceptes, etc.
   


Posteriorment, s’ha fet una valoració tant amb els alumnes com les tutores. Els alumnes han valorat el taller molt positivament, consideren que ha estat interessant i important i els ha servit per descobrir nous aspecte i aprendre, de fet demanen més sessions i recomanarien fer-lo als propers alumnes de 1r d'ESO. Les tutores també han fet una valoració positiva, destaquen que ha estat un taller dinàmic, participatiu, motivador, adaptat a la seva edat i proper, el més important és que s’ha respectat en tot moment la voluntarietat d’una participació més activa o d’escolta dels alumnes, s’ha partit dels seus coneixements previs i s’ha donat espai perquè cada alumne pogués expressar dubtes, fer preguntes i reflexions. La realitat és que ens trobem amb alumnes que ja han despertat la seva sexualitat i que tenen unes inquietuds i coneixement previs i d’altres que estan un altre grau de maduresa, tot i així ha estat profitós per a tots els alumnes. Les famílies agraeixen que parlem d’aquest tema des del centre, ja que els alumnes es troben en una edat en la qual, a vegades, és més fàcil fer-ho amb persones externes que amb els propis familiars. I també hi ha famílies que no tenen els recursos o habilitats per fer-ho de manera adient.
Tant és així, que s’ha fet una demanda des d’orientació per fer una proposta de sessions per realitzar a les tutories, per part dels tutors, a tots el nivells, per propers cursos,utilitzant el programa guia de la Conselleria de Salut “Amb tots els sentits”. 

Hem començat a parlar de com millorar i donar-li continuïtat, ens plantejam la idea de poder convertir el taller en un projecte de tutoria lligat a altres assignatures, de caràcter trimestral, ja que a través d’aquest taller de sexualitat s’han treballat altres temes com les relacions, les xarxes socials i internet, els rols de gènere... per tal que no sigui només una experiència puntual deslligada de la resta del projecte educatiu del centre. 

divendres, 2 d’agost del 2019

"Benvinguts" a l'IES Son Ferrer

El TISOC de l'IES Son Ferrer, juntament amb els educadors socials de l’Ajuntament de Calvià, han dut a terme un projecte per treballar el pas de primària a secundària amb un grup d'alumnes de 6è de Primària que el curs que ve faran 1r d'ESO al centre.La primera setmana de juliol, diàriament en horari de 10.30 a 12.30 h, el TISOC de l'IES Son Ferrer i els educadors socials de l’Ajuntament de Calvià han organitzat un projecte d'acollida al centre per facilitar el canvi de centre i etapa a un grup d'alumnes que han de passar de Primària a ESO. Els alumnes procedien majoritàriament dels centres CEIP Son Ferrer i CEIP Ca’s Saboners.


Han participat una mitja de 12 participants diaris que han estat al centre durant una setmana, han conegut els educadors, l’equip directiu, el policia tutor, el servei de joventut… i han treballat mitjançant el teatre social i el rap les seves habilitats. Els tallers i el berenar estaven subvencionats pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Calvià.


Una bona experiència per treballar amb els alumnes que han de començar una nova etapa a l'institut, un canvi important en les seves vides i un moment en el qual necessiten suport.


Presentació TISOC

El projecte TISOC és fruit d'un acord de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Ed...