Translate

dimarts, 6 d’agost de 2019

Educació Afectivosexual pels alumnes de 1r d'ESO a l’IES Felanitx

La TISOC de l'IES Felanitx ha realitzat Tallers d’Educació Afectivosexual amb els grups-classe de 1r d'ESO

La iniciativa sorgeix arrel d’un debat a les reunions de tutores de 1r d'ESO, on es manifesta la necessitat i la preocupació creixent, respecte de les relacions afectivosexuals que estableixen els alumnes, la facilitat d’accés i sobretot l’excés de consum de pornografia, cada vegada a edats més primerenques, accentuat per l’alarma social dels darrers esdeveniments sobre delictes sexuals, requereix que comencem a abordar les relacions afectivosexual des de l’àmbit educatiu. 
Tots estam d’acord que l’adolescència és una de les èpoques més confuses de la vida, el cos comença a canviar, les emocions es magnifiquen i comencem a descobrir i experimentar tot un món nou. La nostra sexualitat es va configurant com ho va fent la nostra personalitat, fruit d’un procés en el qual els dubtes i les inseguretats hi són presents. Les noves generacions es troben amb una nova situació diferents dels joves d’ahir, ja que la majoria de vegades cerquen les respostes a internet. Disposen d'aparells electrònics dins la butxaca, que els ofereix tot un ventall de possibilitats en un sol clic, això provoca que molts joves arribin al consum de pornografia (quan i com volen), per tal de satisfer la curiositat pròpia de l’edat però que acabarà influint en la manera de viure la seva sexualitat i alhora d’establir relacions afectivosexuals en el futur, i aquest fet ens presenta alguns problemes i inconvenients que cal abordar. 
Al centre ja es realitzaven alguns tallers però sempre a cursos posteriors i fets per professionals de recursos externs. Així que durant el 3r trimestre d’aquest curs 2018-2019, la TISOC ha realitzat un Taller d’Educació Afectivosexual, amb els grups de 1r d'ESO (estava previst fer-ho amb els 8 grups, però finalment només ha estat possible amb 7 dels grups), i s’ha fet una mitjana de 3 sessions amb cada un dels grups. Es tracta d’una primera experiència, ja que teníem molt clar que no voliem repetir, les xerrades puntuals i aïllades d’una sola hora que es solen fer als centres educatius, la idea era fer una primera presa de contacte per poder establir aquest taller com a un projecte en l’àmbit de la tutoria. 
Les sessions s’han fet a l’hora de tutoria i dins l’aula de referència del grup, ens va sorgir el dubte de si la tutora havia d’estar present, optarem per deixar-ho a l’elecció dels propis alumnes. Les dues opcions tenen aspectes positius, en el cas dels grups que han decidit no tenir la tutora present, ha estat per un tema de comoditat i vergonya, s’han sentit més lliures per parlar del tema de manera oberta. Però també hi ha grups que han decidit la participació de la tutora, hi havia una relació de confiança tutora-alumnes, la seva presència no els cohibia, encara que si filtraven una mica més les seves aportacions, ens ha possibilitat el treball conjunt TISOC-tutora, en aquests casos, les tutores han donat continuïtat als temes sorgits en les posteriors tutories del 3r trimestre.El contingut que s’ha treballat a les sessions és tot allò que engloba la sexualitat i l’afectivitat (conceptes previs, definició, finalitat, edat, autoconeixement i canvis en l’adolescència, diversitat sexual, relació, valors, comunicació, respecte, límits, riscos, amor romàntic i violència de gènere, xarxes socials, pornografia…). 
S’ha intentant crear un clima de seguretat i confiança, ens hem assegut en cercle, fent un pacte de confidencialitat, posant un bústia anònima de dubtes i fomentant la seva participació a través de les activitats però amb molt de respecte i reconeixent les emocions que provoca parlar d’aquest tema. S’ha iniciat cada sessió recordant l'anterior. Un dels recursos més utilitzats han estat els recursos visuals, una presentació amb imatges i curtmetratges o petit vídeos sobre cada temàtica, que mostraven realitats del seu dia a dia i adaptats a la seva edat. A més, s’ha oferit als alumnes un espai d’atenció individual el temps de l’esplai, durant el mes que s’ha realitzat el taller, en el qual podien venir a parlar de manera individual, comentar algun aspecte, demanar dubtes, intercanviar opinions, aclarir conceptes, etc.
   


Posteriorment, s’ha fet una valoració tant amb els alumnes com les tutores. Els alumnes han valorat el taller molt positivament, consideren que ha estat interessant i important i els ha servit per descobrir nous aspecte i aprendre, de fet demanen més sessions i recomanarien fer-lo als propers alumnes de 1r d'ESO. Les tutores també han fet una valoració positiva, destaquen que ha estat un taller dinàmic, participatiu, motivador, adaptat a la seva edat i proper, el més important és que s’ha respectat en tot moment la voluntarietat d’una participació més activa o d’escolta dels alumnes, s’ha partit dels seus coneixements previs i s’ha donat espai perquè cada alumne pogués expressar dubtes, fer preguntes i reflexions. La realitat és que ens trobem amb alumnes que ja han despertat la seva sexualitat i que tenen unes inquietuds i coneixement previs i d’altres que estan un altre grau de maduresa, tot i així ha estat profitós per a tots els alumnes. Les famílies agraeixen que parlem d’aquest tema des del centre, ja que els alumnes es troben en una edat en la qual, a vegades, és més fàcil fer-ho amb persones externes que amb els propis familiars. I també hi ha famílies que no tenen els recursos o habilitats per fer-ho de manera adient.
Tant és així, que s’ha fet una demanda des d’orientació per fer una proposta de sessions per realitzar a les tutories, per part dels tutors, a tots el nivells, per propers cursos,utilitzant el programa guia de la Conselleria de Salut “Amb tots els sentits”. 

Hem començat a parlar de com millorar i donar-li continuïtat, ens plantejam la idea de poder convertir el taller en un projecte de tutoria lligat a altres assignatures, de caràcter trimestral, ja que a través d’aquest taller de sexualitat s’han treballat altres temes com les relacions, les xarxes socials i internet, els rols de gènere... per tal que no sigui només una experiència puntual deslligada de la resta del projecte educatiu del centre. 

divendres, 2 d’agost de 2019

"Benvinguts" a l'IES Son Ferrer

El TISOC de l'IES Son Ferrer, juntament amb els educadors socials de l’Ajuntament de Calvià, han dut a terme un projecte per treballar el pas de primària a secundària amb un grup d'alumnes de 6è de Primària que el curs que ve faran 1r d'ESO al centre.La primera setmana de juliol, diàriament en horari de 10.30 a 12.30 h, el TISOC de l'IES Son Ferrer i els educadors socials de l’Ajuntament de Calvià han organitzat un projecte d'acollida al centre per facilitar el canvi de centre i etapa a un grup d'alumnes que han de passar de Primària a ESO. Els alumnes procedien majoritàriament dels centres CEIP Son Ferrer i CEIP Ca’s Saboners.


Han participat una mitja de 12 participants diaris que han estat al centre durant una setmana, han conegut els educadors, l’equip directiu, el policia tutor, el servei de joventut… i han treballat mitjançant el teatre social i el rap les seves habilitats. Els tallers i el berenar estaven subvencionats pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Calvià.


Una bona experiència per treballar amb els alumnes que han de començar una nova etapa a l'institut, un canvi important en les seves vides i un moment en el qual necessiten suport.


dilluns, 29 de juliol de 2019

World cafè, reunions d'orientació de famílies a l'IES Pasqual Calbó i Caldés

La TISOC de l'IES Pasqual Calbó i Caldés va participar en l'organizació del World Cafè amb les famílies dels alumnes de 1r d'ESO del centre


Aquest any s’ha innovat el format de la reunió que anualment es celebra per orientar a les famílies a nivell acadèmic i d’organització familiar, per tal de fomentar més la participació de les famílies al centre i poder intercanviar experiències, coneixements i preocupacions.

En què consisteix un World Cafè?
El World Cafè consisteix en fer petits grups en diferents taules repartides en un espai i a cada taula, hi ha una temàtica diferent relacionada amb l’educació dels fills.

Temàtiques que es varen treballar:
Horaris: Pensau que és important una organització horària es capvespre? (Tenir en compte extraescolars, amb quines dificultats us trobau? Quins espais teniu per
compartir temps amb família?)
Alimentació: Pensau que és important l’alimentació per al rendiment escolar? (Quants d’àpats tenen al dia? Berenen abans de venir a l'IES? Porten berenar de casa per al pati? Mengen de tot? (Important no centrar la conversa amb tipus de dietes)
Higiene personal i higiene de la son: Quantes hores creus que són importants pel descans de les nostres filles/fills? Trobau que tenen els hàbit d’higiene adquirits? (Pot afectar al rendiment escolar? Hi ha alguna rutina per anar a dormir? Boca, roba, dutxa, cabells, ungles, esport físic...)
Ús de les noves tecnologies: Com controlem l’ús de les TIC als nostres fills/filles? (Sabeu a què juguen? Ús d’aplicacions i eines de control)

Imatge relacionada

L'activitat es va realitzar dia 19 de febrer a les 19.00 h al bar de l'IES. La duració de l’activitat va ser d’una hora i mentrestant els participants varen poder gaudir d’una beguda i un berenar.

Es van montar quatre taules amb les quatre temàtiques exposades anteriorment. El total de famílies que varen participar va ser de 20. Es varen superar les expectatives ja que, inscrites formalment, només hi havia 13 famílies. Per tant, el resultat d’assistència va ser positiu.

Les famílies varen participar amb gust, aportant les seves experiències personals i familiars. Varen gaudir d’una beguda i berenar i van comentar al final de la dinàmica haver-se trobat a gust i agraïen haver pogut participar de forma activa. Es va fer un recull de les idees clau que havien sorgit a cada taula i es va observar que la taula on havien sorgit més preocupacions i interès fou l’àrea temàtica de l’ús de les noves tecnologies. Arrel d’això es va concloure la dinàmica amb dues propostes:
  • Realitzar una sessió informativa per a famílies a l'inici de curs per treballar i explicar les eines que utilitzen mitjançant Chromebook; Google Classroom, Google Drive, etc.
  • Realitzar un taller o xerrada per informar sobre les eines de control existents per a les noves tecnologies, es pot fer d’aquí a final de curs i tenir present per al proper curs i poder-ho fer el primer trimestre.

divendres, 12 de juliol de 2019

Activitats lúdiques extraescolars a l'IES Son Ferrer

El TISOC de l'IES Son Ferrer juntament amb l’equip de dinamitzadors de l’Àrea de Joventut de Calvià han organitzat activitats lúdiques al centre fora de l’horari escolar.Des del mes d’abril, i fins que ha acabat el curs, els dinamitzadors d’Es Generador de l’Ajuntament de Calvià realitzaran, els dijous de 17 a 18 h, activitats d’oci amb alumnat del centre que ha volgut participar. Aprofitant que hi ha alumnat que realitzava activitats al centre (PAE i reforç de català) s’ha provat de fer activitats de caire més lúdic després d’aquestes activitats educatives dins el mateix centre.


Jocs de taula, noves tecnologies, manualitats, tallers de cuina...són algunes de les activitats que s'han duit a terme. Ha estat una activitat totalment gratuïta i oberta a tot l’alumnat del centre. dijous, 11 de juliol de 2019

Taller de sensibilització cap als animals a l'IES Pasqual Calbó

Durant el mes de maig la TISOC de l'IES Pasqual Calbó va dinamitzar el taller "Una Mascota: un amic o un membre de la família? Menorca cap a l'abandonament zero" en col·laboració amb la Protectora d’Animals de Maó destinat a l'alumnat de 2n i 3r de PMAR i de l'aula UEECO.


El taller es va desenvolupar a les instal·lacions del centre educatiu en dues sessions: els dies 9 i 16 de maig.

La primera va ser més teòrica durant la qual varen venir dues voluntàries a explicar en què consisteix la labor de  Protectora d’Animals, la seva creació, els objectius i el voluntariat. També ens varen mostrar dos vídeos sobre el jardí de moixos i la canera de Maó, juntament amb una reflexió sobre la importància d’adoptar i no comprar. Seguidament van fer una reflexió sobre els aspectes a tenir en compte abans d’adoptar, com ara els recursos econòmics de la família, el consens, etc. Per anar tancant la xerrada varen fer una activitat per saber quants anys viu un ca en funció del seu tamany, l’elecció correcte del tipus de ca en funció de l’estil de vida de la família adoptant i la importància de l’esterilització dels animals.La segona sessió es va iniciar al pati del centre amb una petita introducció teòrica sobre com presentar-nos correctament a un ca desconegut per evitar accidents i seguidament van portar tres cusses per posar en pràctica tot allò après i prendre consciència de la responsabilitat de tenir un animal mitjançant la història viscuda per cada una de les tres cusses. Finalment ens van explicar les passes a seguir si ens trobem a un ca o moix abandonat al carrer.


La valoració és molt positiva, l’alumnat de la UEECO va tenir l’oportunitat d’apropar-se a cans d’una manera directa i controlada i l’alumnat de PMAR va gaudir molt de l’experiència, sobretot l’estada amb les cusses al pati. Molts d’alumnes van comentar les ganes de tornar a fer alguna activitat similar amb animals i varen mostrar molt d'interès i participació a la primera part del taller, prenent consciència de la situació que tenim a Menorca amb els animals domèstics.dijous, 4 de juliol de 2019

L'IES Aurora Picornell va participar a la II Fira Som Llevant

Dia 10 de juny l'IES Aurora Picornell va participar a la II Fira Som Llevant organitzada per la Xarxa Socioeducativa Llevant Sud, de la qual la TISOC del centre forma part, amb l'objectiu de donar a conèixer els recursos de la barriada.


Vídeo de la II Fira Som Llevant:


El centre va oferir un taller de Tangram i un expositor informatiu sobre l'oferta dels estudis d'ESPA.

Abans de la fira, alumnes del centre varen participar al concurs de logos de la Xarxa i durant la jornada es va muntar una exposició dels logos guanyadors, entre els quals el d'una alumna del centre que va guanyar el 2n premi. 

divendres, 28 de juny de 2019

Taller de prevenció del consum de cànnabis a l'IES Can Peu Blanc

La TISOC de l'IES Can Peu Blanc ha dinamitzat un taller de prevenció del consum de cànnabis juntament amb l'educadora social de l'Ajuntament de Campanet.
Després d'haver finalitzat el curs, dia 25/06/19, a l'institut de sa Pobla conjuntament entre els dues educadores van organitzar un taller de prevenció de consum de cànnabis amb material del Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB).

Al taller hi varen participar 18 joves de l’institut (de sa Pobla i de Campanet) amb molt de mèrit pels de Campanet, que amb aquesta calor, van anar a l’IES amb bicicleta!
La sessió va durar dues hores i varen treballar mitjançant dinàmiques el concepte del cànnabis (per tenir una idea del nivell de coneixement que tenen), mites i falses creences (per poder desmitificar frases com "el cànnabis és natural i per tant no és perjudicial...), varen fer dos rol-playing creant una situació que poden trobar-s'hi un dia qualsevol i treballar “aprendre a dir no” davant l’oferiment al consum de tòxics. I també varen posar un circuit amb obstacles i unes ulleres han pogut experimentar com es distorsiona la visió si has consumit cànnabis. Amb aquesta dinàmica varen poder parlar dels riscos associats al consum de cànnabis (com afecta aquest consum a l’hora de la conducció de ciclomotors, relacions sexuals de risc, el poder de decisió...)
Varen acabar la trobada amb un petit refrigeri en el qual varen assistir també l’educadora comunitària de sa Pobla i la propera TISOC de l’IES.

Presentació TISOC

El projecte TISOC és fruit d'un acord de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Ed...