Translate

dilluns, 30 de març del 2020

Mesures inclusives durant la situació d’alerta sanitària, per incloure tot l’alumnat i en especial els i les alumnes en situació de vulnerabilitat social

L'equip d'educadores i educadors socials TISOC ha elaborat un document que recull recomanacions pels centres educatius per facilitarla inclusió de l'alumnat amb situacions de vulnerabilitat 🌈


L’actual crisi sanitària causada per la pandèmia del COVID-19 ha provocat la suspensió de l’activitat educativa presencial i ha suposat grans esforços per part dels centres educatius per adaptar-se a aquesta situació.


L’alumnat que es troba en situació de vulnerabilitat social s’ha vist especialment afectat per aquestes circumstàncies. La vulnerabilitat augmenta a causa de les desigualtats i pot conduir l’alumnat i les seves famílies a una situació d’exclusió social o agreujar la situació de vulnerabilitat en la qual ja es troben.


Més enllà de les dificultats laborals i econòmiques que pugui viure cada família, ens trobem amb un gran obstacle que afecta especialment en aquesta situació. És la bretxa digital, tant amb relació a l’accés com en l’ús de les noves tecnologies, que cada dia estan més presents en el dia a dia acadèmic dels i de les alumnes i que han passat a ser l’eina principal de treball durant aquesta situació.
Les principals dificultats que ens podem trobar per fer-hi front són: alumnes sense internet o ordinador a casa, famílies nombroses que han de compartir ordinador, famílies que pel seu nivell educatiu o dificultat en l’idioma no poden ajudar els seus fills i filles, famílies que ja estan patint les conseqüències econòmiques d’aquesta situació i no estan motivades o no es troben en condicions de donar el suport als seus fills i filles, i alumnes que, malgrat que tinguin mitjans per fer la feina, estan tan desmotivats que no dediquen temps a fer les tasques escolars ni a comunicar-se amb el professorat.
La majoria de l’alumnat no porta bé el fet d’haver de quedar-se a casa, a més, molts no tenen un espai adient d’estudi ni de descans; no acaben d’entendre algunes tasques que se’ls encomana (no els basten les pautes, no són prou autònoms, no tenen els hàbits assolits) i en molts de casos la família no els pot ajudar. Si per les persones adultes ja és difícil, pels i les adolescents també, tenen sentiments de preocupació, ja que senten tots els comentaris, veuen les notícies i noten la nostra ansietat. Ara és temps de gestionar emocions i des dels centres educatius s’ha de facilitar i reforçar en aquest aspecte i no saturar l’alumnat amb tasques acadèmiques. 


Bones pràctiques que s’estan duent a terme en els diferents centres educatius i estan sent primordials per a l’atenció de tots i totes les alumnes i les seves famílies


🔁 Mantenir una coordinació molt estreta entre l’equip educatiu, l’equip directiu i l’equip d’orientació per articular una resposta educativa coherent i unificada, mitjançant correu electrònic, videoconferències o altres canals digitals.
 • Per això, és important mantenir els espais de coordinació (reunions de tutors, reunions d’equip educatiu, reunions de departament…) i comunicació per tal d’unificar esforços i establir les accions a dur a terme per atendre l’alumnat, sobretot tenint present els i les alumnes que es troben en desavantatge per situacions familiars, personals, econòmiques o altres.

🔌 Coordinar-se amb els diferents serveis i entitats de la xarxa territorial per poder articular conjuntament una resposta efectiva i de manera integral a les necessitats de tot l’alumnat (policia, salut, serveis socials, organitzacions del tercer sector…). 

 • Comptar amb la figura del policia tutor per arribar a l’alumnat i famílies que no responen o no compten amb els recursos suficients (per detectar quines són les dificultats que es troben, fer-los arribar material…).

 • I mantenir una coordinació especialment estreta amb els diferents professionals de serveis externs als quals estan vinculats els alumnes del centre (serveis socials, centres de salut, servei de protecció de menors, etc.) per via telefònica, per videoconferència o correu electrònic.

💬 Mantenir contacte amb l’alumnat i les seves famílies, no només per fer seguiment de les tasques acadèmiques sinó de com estan vivint la situació actual de confinament i les conseqüències personals i així poder donar una resposta o orientació específica a les seves necessitats actuals mitjançant telèfon, WhatsApp, correu electrònic, xats, vídeotelefonades… 
 • I emprar tots els mitjans que tenim al nostre abast, al centre i a la xarxa territorial, per contactar amb les famílies i alumnes que no responen als canals de comunicació establerts.
 

Mesures inclusives concretes per atendre tot l’alumnat

📡 Unificar en un sol canal (plana web o alguna altra plataforma) les tasques plantejades als alumnes.
📝✅ Afavorir el treball autònom i autoavaluable.
🔐📄 Adaptar les tasques a realitzar tenint en compte les característiques específiques de l’alumne o alumna, així com la metodologia (formularis on només cal marcar la resposta per facilitar que es pugui fer des del mòbil, possibilitar fer la tasca en paper i enviar-la amb una foto o vídeo, etc.).
📞📺 Facilitar tasques escolars a través de canals no informàtics (telèfon, WhatsApp, televisió, ràdio i altres recursos existents a la llar) per aquells alumnes que no disposen d’ordinadors o connexió a casa per tal de seguir amb la tasca escolar proposada pel professorat.
💡🔎 Crear grups de WhatsApp o Instagram per fer-nos més propers i utilitzar-los per publicar reptes, recursos i activitats educatives de caràcter no tan acadèmic, dirigides a millorar l’estat d’ànim i evadir-se de les possibles tensions que crea l'estat de confinament.
📊📂 Crear materials compartits de registre pel professorat on quedi reflectit si hi ha hagut retroacció dels alumnes a les activitats i propostes realitzades i així poder contactar amb l’alumnat del qual no s’ha obtengut resposta i poder atendre les dificultats que s’estan trobant.
💻 Facilitar aparells electrònics del centre  o que puguin oferir altres serveis o recursos del territori a aquelles famílies que no en disposen.
✉ Tenir actualitzats i de fàcil accés els contactes del professorat, els membres de l’equip directiu i del departament d’orientació a la plana web del centre.
📲 Orientar com utilitzar els recursos existents (com emprar les dades mòbils des dels ordinadors, com emprar les eines de comunicació que no tenen per costum fer-ho com per exemple videoconferències, etc.). 
💌💪 Transmetre missatges positius, d’ànims i de tranquil·litat a l’alumnat i les famílies, tenint en compte les circumstàncies excepcionals que vivim i com poden afectar, a diferents àmbits, a cada una d’elles.
Donar orientacions i fer derivacions a recursos externs per cobrir les necessitats derivades de la situació actual (atur, alimentació, atenció psicològica, atenció sanitària, etc.).
🔊 Penjar a la plana web i difondre els contactes dels serveis i recursos que poden ser d’ajuda en aquest moment, com per exemple el telèfon per a situacions d’emergència social de l’IMAS i el servei d’atenció telefònica a víctimes de violències masclistes:dijous, 26 de març del 2020

La TISOC de l'IES Sa Colomina comparteix una reflexió sobre la situació actual

EN TEMPS DE CORONAVIRUS, LA PART SOCIAL TREMOLAA 26 de març de 2020, en temps de confinament…

La bretxa social en augment, 
mils de treballadors a l’atur, 
on afegir i anomenar la bretxa digital, 
aspecte,
 que més aïllats els deixa,
i no els sents amb cap queixa. 

Famílies que feia molt de temps, 
no compartien moments.  

I ara, 
hem de saber,
la realitat transformar,
amb estima i valentia,
la societat s’ha d’implicar,
creant una gran familia. 

divendres, 13 de març del 2020

Projecte d'hàbits saludables a l'IES Son Ferrer impulsat pel TISOC del centre

L’educador social TISOC del centre juntament amb l’educadora social de Son Ferrer de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Calvià han iniciat un projecte per promoure hàbits saludables entre la població adolescentLa iniciativa ha començat amb sortides grupals, en les quals els primeres dies ens dedicarem a caminar per l’entorn del barri. És un projecte que pretén realitzar activitats setmanals per promoure una vida activa i saludable entre els joves.


El projecte parteix de la necessitat d’adquirir hàbits saludables entre la població jove i fer-ho de forma grupal, en un entorn i un horari diferent a l'horari escolar. S’ha convidat a tot l’alumnat del centre a participar a l’activitat.


Activitats educatives assistides amb cavalls a l'IES Josep Maria Quadrado

La TISOC, juntament amb altres professionals del centre, dinamitza les activitats amb la finalitat de millorar l'autonomia, les habilitats socials i la gestió emocional d'un grup d'alumnes


Durant el curs escolar 2019/20 un grup d’alumnes de l’IES Josep Maria Quadrado està gaudint setmanalment de les activitats educatives assistides amb cavalls que duim a terme al Club Hípic Equiesport de Ciutadella de Menorca.


Participen d’aquestes activitats un petit grup d’alumnes dels programes d’atenció a l’alumnat en situació de risc d’exclusió social i prevenció de l’absentisme escolar, juntament amb els alumnes de l’aula UEECO, acompanyats i acompanyades per la PT i l'ATE de l’aula UEECO, el fisioterapeuta educatiu i la TISOC del centre.


Boira
La finalitat principal de les activitats educatives assistides amb cavalls és crear una metodologia complementària d'intervenció en la qual ens ajudam del cavall com a recurs per treballar els objectius proposats prèviament, dirigits a la millora de les habilitats socials de les persones, la seva autonomia i respostes emocionals.

El context de treball a l'aire lliure, envoltat de naturalesa i acompanyat pel cavall crea unes condicions úniques per a desenvolupar una sessió basada en la relaxació, la motivació i el respecte.


Alguns dels objectius de la intervenció educativa assistida amb cavalls són:
Objectius generals:
 • Fomentar l’autonomia
 • Millorar les habilitats socials
 • Estimular la intel·ligència emocional
Objectius específics:
 • Estimar el grau d’autonomia inicial respecte al cavall i augmentar-la
 • Augmentar el grau de responsabilitat vers l’animal
 • Estimular la capacitat d’anticipació a les reaccions del cavall per desenvolupar la flexibilitat cognitiva
 • Incrementar les habilitats de resolució de conflictes interpersonals i amb el cavall
 • Augmentar l’autoestima i la seguretat en un mateix 
 • Millorar la consciència emocional pròpia a través de les reaccions del cavall
Activitats muntades amb en Punt Blanc 
També està previst l’inici d’un taller de cuina setmanal per un grup reduït d’alumnes i dut a terme per la TISOC.  Aquest taller forma part d’un projecte creat per a motivar i implicar a l’alumnat per tal de prevenir absentisme escolar i millorar la convivència al centre. Aquest grup d’alumnes participants podran treballar continguts de les diferents matèries a partir de les activitats a cavall i del taller de cuina i, per tant, serà imprescindible la implicació de la comunitat educativa.

dijous, 12 de març del 2020

El personal TISOC participa en les accions organitzades en motiu del #8M

Vídeoclip enregistrat a l'IES Aurora Picornell, adherit a la xarxa de centres educatius compromesos amb la igualtat "Feminisme a l'escola", en motiu de dia 8 de març, Dia de la Dona de 2020
dijous, 5 de març del 2020

Alternatives a l'expulsió a l'IES Sa Colomina

Aquest curs acadèmic 2019/2020, la TISOC de l’IES Sa Colomina ha posat en marxa un nou projecte d'alternatives a l’expulsió.

Per això, el centre ha comptat amb la col·laboració de diferents recursos comunitaris, que els han obert les seves portes i els han acollit amb molt bona predisposició i estima. L’esforç de l’equip directiu ha estat un fet fonamental per poder portar endavant el programa, gràcies a la seva coordinació i implicació. 

Tot això, implica un canvi de mirada, un sentit de l’educació més ampli, més integratiu, minvant l’exclusió, la marginació i, la desvinculació i el fracàs acadèmic. Trencar totes aquelles barreres, que subtilment la “des-educació” comporta, donant valor a la reflexió, a la restauració, i el que és més important, donant una oportunitat.

Es camina cap a una altra direcció, on volem transmetre uns valors diferents, un aprenentatge significatiu i conscient, i per tant, introduir una nova manera de fer, davant comportaments i transgressions de les normes de convivència, són petites o gran passes, que fan que això vagi essent possible.

Els canvis són costosos, ningú diu el contrari, i les coses no canvien d’un dia per l’altre. El desenvolupament del projecte no ha estat gens fàcil, i moltes opinions, sentiments i accions han regnat, però sabem quina és la finalitat del que volem, i potser s’han de buscar més camins per arribar-hi, i ho seguirem intentant perquè la perseverança és un dels nostres poders.

Presentació TISOC

El projecte TISOC és fruit d'un acord de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Ed...