Translate

dimarts, 28 de maig del 2019

Campanya de distribució de cartells “Aquí no venem alcohol. Ens preocupam per la teva salut" a l'IES Algarb

La TISOC de l'IES Algarb dinamitza la participació de l'alumnat del centre a la campanya de distribució de cartells de venda d'alcohol “Aquí no venem alcohol a menors. Ens preocupam per la teva salut”.Dia 10 de desembre del 2018 els dos grups de 1r de batxillerat de l'IES Algarb van participar a la xerrada del policia tutor. Va ser una xerrada formativa a càrrec del policia tutor, en la qual els va lliurar els cartells de la campanya perquè els custodiara el centre fins dia 19 de desembre. Aquesta campanya va estar impulsada per l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar i organitzada per la Plataforma per a un Oci de Qualitat de les Illes Balears.
La xerrada era sobre el risc de conduir baix els efectes de l’alcohol i les drogues i com l’alcohol afecta les aptituds mentals (atenció, pensament, etc.) i psicomotrius (temps de reacció, equilibri, etc.). Pres en poca quantitat anima i desinhibeix, però en quantitats més elevades fa que la persona subestimi els riscos, es torni impulsiva, s’adormi, li costi reaccionar, i fins i tot que pugui entrar en coma.
Va ser molt dinàmica amb vídeos i imatges i a més va portar diferents ulleres de simulació amb les que a través del seu ús es poden comprovar l’efecte que produeix el consum d’alcohol o algunes altres drogues en la percepció i capacitat de reacció de la persona que pren aquestes substàncies. S'utilitzen diverses graduacions per poder diferenciar els efectes segons el grau de consum de les drogues.
Amb les ulleres posades el policia els va fer realitzar diverses proves d'habilitat per a que els alumnes prenguessin consciència dels possibles riscos.
L’objectiu principal és prevenir el consum d’alcohol en menors i evitar les circumstàncies que el fan possible. El cartell suposa un compromís dels comerciants amb la protecció dels menors d’edat i les seves famílies i, al mateix temps, recorda que dispensar-los alcohol està prohibit.


La campanya, amb el suport dels policies tutors i les federacions de pares i mares d’alumnes, va consistir en què el grup d’alumnes de 1r de batxillerat, en el nostre cas (ja que a l’assigntaura d’educació física estaven tractant el tema), varen distribuir els cartells entre els locals i establiments del municipi on venen o dispensen begudes alcohòliques (bars, supermercats, benzineres, etc.), fent seu –tant els alumnes com els establiments– el compromís amb el missatge. Aquesta acció es va dur a terme dimecres 19 de desembre, simultàniament a tots els IES de les Illes Balears que es van adherir a la campanya.

divendres, 24 de maig del 2019

Taller "Què fas quan surts de festa?" de l'Ajuntament de Búger i l'IES Can Peu Blanc

La TISOC de l'IES Can Peu Blanc va organitzar, juntament amb l'educadora social de l'Ajuntament de Búger, un taller de prevenció dels riscs associats a "sortir de festa".dimecres, 22 de maig del 2019

Sala alternativa durant el temps de pati a l'IES Son Ferrer

El TISOC de l'IES Son Ferrer obre un espai alternatiu per l'alumnat durant el temps de pati.


L’IES Son Ferrer obre un espai alternatiu on l’alumnat pot passar un temps de pati diferent.

Amb la idea d’augmentar l’oferta d’activitats a fer durant el pati, i mitjançant la figura TISOC, s’ha posat en marxa al centre la «Sala alternativa» on l’alumnat, a més de poder berenar, pot realitzar altres activitats com poden ser llegir, jocs de taula, o seure i xerrar sense el mòbil... Aquell alumnat que no vol estar al pati exterior, que cerca un espai més tranquil, ja té una aula a Son Ferrer!


Per fer això, es compta amb una aula a la planta baixa, que s’ha preparat i adaptat a les necessitats que es volen cobrir: espai amb estores i coixins, espai pels jocs, jocs de taula nous, llibres i còmics de la biblioteca municipal. En definitiva, un espai atractiu i còmode per l’alumnat que el vulgui gaudir.

dijous, 16 de maig del 2019

Diada cultural a l'IES Francesc de Borja Moll

La TISOC de l'IES Francesc de Borja Moll col·labora en l'organització i dinamització de la Diada cultural que es celebra cada any al centre.


Un any més, s’ha celebrat la Diada Cultural a l’IES Francesc de Borja Moll durant la qual s’han dut a terme multitud de tallers i activitats per afavorir la convivència, el treball individual i en grup i la integració d’alumnat nouvingut.

Un dels tallers que ha tengut força èxit amb un ple d’alumnes participants ha estat el TALLER DE LA XOCOLATA en el qual ha col·laborat la TISOC.Aquest taller ha tengut una durada d’unes 2 hores (8:30 – 10:30 h) i s’ha desenvolupat en vàries fases:
  • 1a FASE: INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE LA XOCOLATA: S’han projectat diferents vídeos sobre la història, el cultiu de la xocolata i el pas de l’explotació infantil fins a la comercialització justa a través de les cooperatives que integren el comerç just.
  • 2a FASE: TAST DE XOCOLATA SEGONS EL GRAU DE PURESA (negre 99%, negre 70%, negre 50%, amb llet i blanc)dimecres, 15 de maig del 2019

Projecte "Un minut Aktiu" de l'IES Sa Serra

La TISOC de l'IES Sa Serra dinamitza el projecte "Un minut Aktiu" en el marc del Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS) de la Conselleria d'Educació i Universitat i la Conselleria de Salut.


L'objectiu general del projecte és sensibilitzar, formar i donar eines a l'alumnat, professorat, personal no docent i famílies, en relació a la importància d'un estil de vida actiu, la cura de l'esquena i de tot l'aparell locomotor, per tal d'aconseguir una bona qualitat de vida.

 Enllaç a la presentació del projectedimarts, 14 de maig del 2019

Programa de Competència Familiar a l'IES Pau Casesnoves

La TISOC de l'IES Pau Casesnoves d'Inca va implementar, conjuntament amb altres professionals del centre i de serveis socials i el policia tutor, el Programa de Competència Familiar (PCF) del GIFES-UIB.


A l’IES Pau Casesnoves es va implementar el Programa de Competència Familiar (PCF) Universal 11-14. Els formadors varen ser la TISOC del centre amb col·laboració amb les educadores i psicòloga de Serveis Socials d’Inca, una de les orientadores del centre i el policia tutor.


Varen participar 14 famílies i la durada va ser de 6 sessions, que es realitzaven els dimecres de 17:00 h a 19:30 h a l’IES Pau Casesnoves. L’organització de les sessions va ser la següent:
El Programa de Competència Familiar (PCF) (https://competenciafamiliar.uib.cat/) és l'adaptació realitzada a Espanya pel Grup GIFES-UIB del Strengthening Families Program (SFP). Es tracta d'un programa basat en l'evidència científica de tipus multicomponent, orientat a la prevenció del consum de drogues i d'altres problemes de conducta en menors. A través del Programa de Competència Familiar s'aconsegueix millorar la competència parental, les habilitats socials i el comportament dels fills (versió 7-11, 11-14 i 12-16 anys), així com les relacions familiars. El programa complet inclou tres programes d'aplicació simultània: un dirigit als pares i mares, un altre dirigit als fills i filles i el tercer de treball conjunt tota la família.

divendres, 10 de maig del 2019

Teatre social a l'IES Manacor

La TISOC de l'IES Manacor, com a membre del Departament d'Orientació (DO), ha participat a la formació Dissenyant futurs sociocomunitaris de Convivèxit amb l'activitat de Teatre social sobre Igualtat i Diversitat sexual.


En el present curs escolar 2018/19, des del DO de l’IES Manacor, vam sol·licitar la formació «Dissenyant futurs sociocomunitaris» de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit) de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern Balear.

El que ens va parèixer més interessant d’aquesta formació és que està destinada a tots els membres  de la comunitat educativa (mares, pares, alumnes del centre, educadors, policia tutor, etc.) juntament amb el professorat. Aquest fet permet, entre d’altres coses, crear vincles entre les famílies i els docents per tal que mares i pares es sentin part de la comunitat educativa, generar espais compartits de comunicació i d’aprenentatge entre el professorat i les famílies i millorar l’acompanyament escolar de l’alumnat en comunitat, objectius bàsics per a la millora de la convivència en el centre escolar.

L’opció formativa que vam escollir per a dur a terme en el nostre centre escolar va ser el Teatre Social emmarcat dins la temàtica de la Igualtat i la Diversitat Sexual.
Van participar 20 alumnes, 3 mares, 1 pare, 1 professora, 1 orientadora, 1 ATE (Auxiliar tècnica educativa) i la TISOC (Tècnica d’Intervenció Sociocomunitària).

Des de l’IES Manacor recomanam aquesta formació. Ha estat tota una experiència i un aprenentatge molt necessari. És important aprendre a mirar des de diferents perspectives per arribar a l’enteniment dels i amb els altres.

dijous, 9 de maig del 2019

Formació del personal docent de l'IES Josep Sureda i Blanes sobre maneig de conflictes

El TISOC de l'IES Josep Sureda i Blanes, entre els mesos de març i maig, va dur a terme l'acció formativa «Prevenció i Intervenció Ràpida Davant del Conflicte». 


Aquesta formació ha consistit en dues sessions d'una hora i mitja cadascuna, i el destinatari ha estat el personal docent del centre interessat.

El programa i les activitats han estat dissenyades pel TISOC i per un dels orientadors. 

La finalitat de l'acció era dotar al professorat d'habilitats d'anàlisi de les interaccions, de reconeixement emocional i de maneig i prevenció dels conflictes professorat-alumnat dins l'aula.


La valoració sobre la utilitat i l'adequació ha estat positiva. No obstant això, la valoració sobre la durada indica que aquest tipus d'activitat hauria de ser proposada i acceptada a principi de curs per permetre realitzar més sessions i realitzar un seguiment dels resultats a la pràctica.

dimecres, 8 de maig del 2019

Tallers pràctics a l'IES Can Peu Blanc

La TISOC de l'IES Can Peu Blanc de Sa Pobla dinamitza tallers del programa de centre "Taller Pràctic" que ofereix activitats manipulatives i treball d'habilitats socials a l'alumnat desmotivat per les activitats d'aprenentatge que es duen a terme a les aules.


El Programa de Taller Pràctic té l'objectiu de motivar l'alumnat amb condicions personals i/o d'història escolar dificultoses, derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o de salut que requereixen una atenció educativa específica i que actuen distorsionant el clima de l’aula.En aquest taller es cerquen estratègies per millorar la integració sociocultural i la socialització de l'alumnat amb problemes de conducta que participa. Per aconseguir-ho es proposen activitats pràctiques manipulatives que interessin als alumnes fent que millori la seva autoestima, que vegin resultat a curt termini i que es puguin sentir bé amb les tasques realitzades. D’aquesta manera s’intenta fer protagonistes els alumnes dels seus propis processos d’aprenentatge, en cooperació amb els companys, els permet treballar habilitats socials, corresponsabilitzar-se del treball propi i del dels companys, i fomentar interrelacions positives. A més, els ajuda a poder seguir un ritme de treball adequat a les seves capacitats personals.

Amb aquest projecte es vol donar resposta a la necessitat de trobar una sortida a l'aula i un canvi d'actitud a l'alumnat que presenta dificultats per romandre tantes hores dins l'espai aula tant sigui per qüestions conductuals com de motivació. Aquest alumnat, que majoritàriament cursa el primer cicle de secundària, sol presentar problemes d'història escolar o història social que no conviden a obtenir uns resultats positius en el seu pas per l'institut. Cap d'ells se sent atret per les activitats educatives dins l'aula i, en canvi, sí que sent motivació per activitats manipulatives. Hem de tenir en compte que quasi mai en la seva història escolar han obtingut resultats positius dels seus treballs, i en canvi ara tendran l'oportunitat de veure feines acabades i amb un resultat positiu que serà causa de satisfacció personal i col·lectiva (de tot el centre).dimarts, 7 de maig del 2019

Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar

El 2 de maig és el Dia internacional contra l’assetjament escolar.


L’assetjament escolar és un dels àmbit d’actuació del personal TISOC que treballa per a la millora de la convivència als centres educatius exercint una funció preventiva i de detecció i intervenció en casos d’assetjament. 

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB) reivindicava en un tuit la importància de la figura dels educadors/es als centres educatius: “Es necessita de professionals, com l’educador/a social, que per les seves competències i formació específica, puguin ajudar a prevenir-lo i cercar solucions en col·laboració amb la resta de la comunitat educativa. #EducacióSocial #AcosoEscolar #DíacontraelAcosoEscolar #TISOC”

Marga Vives del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la UIB parlava sobre l’Estudi sobre la Convivència Escolar en l’Educació Secundària Obligatòria i les claus per fer front a l’assetjament escolar, entre elles, la incorporació dels TISOC:
La lluita contra l'assetjament escolar és responsabilitat de tothom i molts agents de la comunitat educativa estan implicats i compromesos amb la causa (professorat, famílies...). Una altra figura clau en aquest àmbit és la del/la Policia Tutor/a que entre les seves funcions hi ha la de “Vigilar i actuar davant l'assetjament escolar i l'ús il·lícit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)”.
Informació sobre el Programa Policia Tutor de les Illes Balears: http://www.caib.es/sites/policiestutorsillesbalears

En els instituts i municipis o barriades de Palma que compten amb policia tutor/a i TISOC, ambdues figures duen a terme una coordinació molt estreta que facilita una intervenció molt més integral i efectiva. La policia tutora de l'Ajuntament de Llucmajor així ho destacava al Programa Cinc dies d'IB3: https://ib3.org/cincdies?pl=1&cont=361805a9-fab3-45ff-9f8a-8ad91fee04a7&t=1780,3582


dijous, 2 de maig del 2019

Programa de voluntariat a l'IES Pasqual Calbó

Emmarcat dins el Pla de convivència de l'institut i amb un conveni col·laboratiu amb Creu Roja, la TISOC du a terme un programa que ofereix les activitats de voluntariat de l'entitat perquè l'alumnat del centre les pugui realitzar.


El programa de dinamització de la comunitat del Pla de Convivència consisteix en establir una xarxa de serveis comunitaris que ajudin a pal·liar les conseqüències de l'alumnat amb comortament disruptiu a l'IES. Consisteix en establir diferents activitats laborals voluntàries, mitjançant els recursos comunitaris, a través del qual l'alumnat pugui acudir per a realitzar les tasques que es determinin per les persones que integren la comissió de convivència, en relació al tipus de conducta que hagi dut a terme i tenint en compte les característiques personals de l'alumne en concret que hagi de ser expulsat.

Va dirigit a aquell alumnat que pugui acumular sancions lleus o que realitzi alguna conducta de caràcter greu. També per aquell alumnat disruptiu, que no troba el seu lloc dins l'àmbit acadèmic, per tal d'evitar conductes més perjudicials per a la convivència al centre, i vulgui participar de manera voluntària en alguna de les diferents tasques i activitats oferides, per tal de fer-li consciència sobre la realitat social i laboral de la nostra comunitat.


Fins ara, quan l'alumnat acumulava amonestacions lleus o tenia una falta conductual greu dins l'aula o al centre era expulsat un dia de l'IES. Si aquestes conductes greus es repetien o es mantenien al llarg d'un temps determinat i era considerades perjudicials per a la convivència del centre, l'alumnat podia ser expulsat fins a un període màxim de 30 dies lectius.


Gràcies al programa es pretén evitar que, durant el dia o dies d'expulsió, l'alumnat es quedi a casa i no aprofiti el temps d'expulsió per a la realització d'un treball personal i per a la reflexió.


L'acompanyament a l'activitat es realitza per part de l'educadora social del centre en hores lectives i amb l’autorització de les famílies.


Els recursos disponibles que ofereix Creu Roja són:


  • Banc d’aliments: col·locar, organitzar i repartir aliments, formar part de la logística del banc.
  • Centre de dia de gent gran: acompanyaments a excursions i tallers, acompanyament de persones amb mobilitat reduïda.
  • Horts urbans: ubicats a Sínia Costabella, mantenir l’hort amb neteja d’herbes, regar les plantacions i plantar verdures i hortalises. 


A dia d’avui, s’han realitzat dos acompanyaments amb un alumne cada cop al Banc d’Aliments de Creu Roja. Han estat dues experiències molt positives on l’alumnat s’ha trobat a gust i ha pogut observar una part de la realitat social que tenim a Menorca i que desconeixien. Al llarg de l’activitat van anar complint amb les tasques marcades i es van relacionar amb els usuaris del Banc d’Aliments.


A la sortida de l’activitat, aprofitant la mitja hora de camí a l'IES es va aprofitar per fer valoració i reflexió sobre l’activitat duta a terme. La primera alumna va recapacitar sobre les necessitats d’algunes famílies, li va sorprendre que alguns usuaris eren molt joves i es va sentir incòmode per trobar-se amb la mare d’una companya seva de classe. Vam reflexionar sobre el fet de tenir feina i si estava relacionat amb els estudis. El segon alumne es va integrar de seguida amb el grup de voluntaris i va realitzar les tasques correctament. Tot d’una va entendre la tasca que havia de realitzar, va atendre les famílies que arribaven per la recollida d’aliments, i es comunicava de forma correcte i adequada amb voluntaris i famílies. Quan es va finalitzar el temps d’estada al banc d’aliments, no volia marxar, s’ho estava passant bé i es sentia útil desenvolupant la tasca. Des de llavors, no fa més que demanar per tornar-hi anar. S’ha consensuat amb l’alumne que si compleix determinats ítems marcats acudirà al voluntariat i s’està esforçant per complir-los.


Per tant, ambdues experiències han estat molt positives.
Taller de consciència corporal i relaxació a l’IES Pau Casesnoves

La TISOC de l'IES Pau Casesnoves d'Inca va implementar un taller d'educació emocional, més concretament, de consciència corporal i relaxació amb alumnat de 1r i 2n d'ESO del centre.


Abans de finalitzar el primer trimestre del curs escolar es va dur a terme una jornada on es realitzaren diversos tallers. Des de el departament d’orientació, implementat per la TISOC de l’IES Pau Casesnoves, es realitzaren quatre tallers en els quals a través del cos, la respiració i la relaxació, es facilitaren eines perquè els alumnes participants de 1r i 2n d’ESO (uns 25) puguin dur a terme una gestió emocional més eficient. Al taller no només varen participar alumnes, també hi assistiren dos professors i les dues orientadores del centre.

L’objectiu dels tallers era escoltar el cos i donar-nos compte del que sentim, això és important per connectar amb les nostres emocions. En aquesta etapa evolutiva de l’adolescència es torna imprescindible l’escolta interna i l’expressió del que es sent.El feedback dels participants va ser molt positiu, ja que es varen divertir i relaxar durant la sessió.

Presentació TISOC

El projecte TISOC és fruit d'un acord de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Ed...