Translate

dimecres, 8 de maig de 2019

Tallers pràctics a l'IES Can Peu Blanc

La TISOC de l'IES Can Peu Blanc de Sa Pobla dinamitza tallers del programa de centre "Taller Pràctic" que ofereix activitats manipulatives i treball d'habilitats socials a l'alumnat desmotivat per les activitats d'aprenentatge que es duen a terme a les aules.


El Programa de Taller Pràctic té l'objectiu de motivar l'alumnat amb condicions personals i/o d'història escolar dificultoses, derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o de salut que requereixen una atenció educativa específica i que actuen distorsionant el clima de l’aula.En aquest taller es cerquen estratègies per millorar la integració sociocultural i la socialització de l'alumnat amb problemes de conducta que participa. Per aconseguir-ho es proposen activitats pràctiques manipulatives que interessin als alumnes fent que millori la seva autoestima, que vegin resultat a curt termini i que es puguin sentir bé amb les tasques realitzades. D’aquesta manera s’intenta fer protagonistes els alumnes dels seus propis processos d’aprenentatge, en cooperació amb els companys, els permet treballar habilitats socials, corresponsabilitzar-se del treball propi i del dels companys, i fomentar interrelacions positives. A més, els ajuda a poder seguir un ritme de treball adequat a les seves capacitats personals.

Amb aquest projecte es vol donar resposta a la necessitat de trobar una sortida a l'aula i un canvi d'actitud a l'alumnat que presenta dificultats per romandre tantes hores dins l'espai aula tant sigui per qüestions conductuals com de motivació. Aquest alumnat, que majoritàriament cursa el primer cicle de secundària, sol presentar problemes d'història escolar o història social que no conviden a obtenir uns resultats positius en el seu pas per l'institut. Cap d'ells se sent atret per les activitats educatives dins l'aula i, en canvi, sí que sent motivació per activitats manipulatives. Hem de tenir en compte que quasi mai en la seva història escolar han obtingut resultats positius dels seus treballs, i en canvi ara tendran l'oportunitat de veure feines acabades i amb un resultat positiu que serà causa de satisfacció personal i col·lectiva (de tot el centre).Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Presentació TISOC

El projecte TISOC és fruit d'un acord de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Ed...