Translate

dilluns, 30 de març del 2020

Mesures inclusives durant la situació d’alerta sanitària, per incloure tot l’alumnat i en especial els i les alumnes en situació de vulnerabilitat social

L'equip d'educadores i educadors socials TISOC ha elaborat un document que recull recomanacions pels centres educatius per facilitarla inclusió de l'alumnat amb situacions de vulnerabilitat 🌈


L’actual crisi sanitària causada per la pandèmia del COVID-19 ha provocat la suspensió de l’activitat educativa presencial i ha suposat grans esforços per part dels centres educatius per adaptar-se a aquesta situació.


L’alumnat que es troba en situació de vulnerabilitat social s’ha vist especialment afectat per aquestes circumstàncies. La vulnerabilitat augmenta a causa de les desigualtats i pot conduir l’alumnat i les seves famílies a una situació d’exclusió social o agreujar la situació de vulnerabilitat en la qual ja es troben.


Més enllà de les dificultats laborals i econòmiques que pugui viure cada família, ens trobem amb un gran obstacle que afecta especialment en aquesta situació. És la bretxa digital, tant amb relació a l’accés com en l’ús de les noves tecnologies, que cada dia estan més presents en el dia a dia acadèmic dels i de les alumnes i que han passat a ser l’eina principal de treball durant aquesta situació.
Les principals dificultats que ens podem trobar per fer-hi front són: alumnes sense internet o ordinador a casa, famílies nombroses que han de compartir ordinador, famílies que pel seu nivell educatiu o dificultat en l’idioma no poden ajudar els seus fills i filles, famílies que ja estan patint les conseqüències econòmiques d’aquesta situació i no estan motivades o no es troben en condicions de donar el suport als seus fills i filles, i alumnes que, malgrat que tinguin mitjans per fer la feina, estan tan desmotivats que no dediquen temps a fer les tasques escolars ni a comunicar-se amb el professorat.
La majoria de l’alumnat no porta bé el fet d’haver de quedar-se a casa, a més, molts no tenen un espai adient d’estudi ni de descans; no acaben d’entendre algunes tasques que se’ls encomana (no els basten les pautes, no són prou autònoms, no tenen els hàbits assolits) i en molts de casos la família no els pot ajudar. Si per les persones adultes ja és difícil, pels i les adolescents també, tenen sentiments de preocupació, ja que senten tots els comentaris, veuen les notícies i noten la nostra ansietat. Ara és temps de gestionar emocions i des dels centres educatius s’ha de facilitar i reforçar en aquest aspecte i no saturar l’alumnat amb tasques acadèmiques. 


Bones pràctiques que s’estan duent a terme en els diferents centres educatius i estan sent primordials per a l’atenció de tots i totes les alumnes i les seves famílies


🔁 Mantenir una coordinació molt estreta entre l’equip educatiu, l’equip directiu i l’equip d’orientació per articular una resposta educativa coherent i unificada, mitjançant correu electrònic, videoconferències o altres canals digitals.
  • Per això, és important mantenir els espais de coordinació (reunions de tutors, reunions d’equip educatiu, reunions de departament…) i comunicació per tal d’unificar esforços i establir les accions a dur a terme per atendre l’alumnat, sobretot tenint present els i les alumnes que es troben en desavantatge per situacions familiars, personals, econòmiques o altres.

🔌 Coordinar-se amb els diferents serveis i entitats de la xarxa territorial per poder articular conjuntament una resposta efectiva i de manera integral a les necessitats de tot l’alumnat (policia, salut, serveis socials, organitzacions del tercer sector…). 

  • Comptar amb la figura del policia tutor per arribar a l’alumnat i famílies que no responen o no compten amb els recursos suficients (per detectar quines són les dificultats que es troben, fer-los arribar material…).

  • I mantenir una coordinació especialment estreta amb els diferents professionals de serveis externs als quals estan vinculats els alumnes del centre (serveis socials, centres de salut, servei de protecció de menors, etc.) per via telefònica, per videoconferència o correu electrònic.

💬 Mantenir contacte amb l’alumnat i les seves famílies, no només per fer seguiment de les tasques acadèmiques sinó de com estan vivint la situació actual de confinament i les conseqüències personals i així poder donar una resposta o orientació específica a les seves necessitats actuals mitjançant telèfon, WhatsApp, correu electrònic, xats, vídeotelefonades… 
  • I emprar tots els mitjans que tenim al nostre abast, al centre i a la xarxa territorial, per contactar amb les famílies i alumnes que no responen als canals de comunicació establerts.
 

Mesures inclusives concretes per atendre tot l’alumnat

📡 Unificar en un sol canal (plana web o alguna altra plataforma) les tasques plantejades als alumnes.
📝✅ Afavorir el treball autònom i autoavaluable.
🔐📄 Adaptar les tasques a realitzar tenint en compte les característiques específiques de l’alumne o alumna, així com la metodologia (formularis on només cal marcar la resposta per facilitar que es pugui fer des del mòbil, possibilitar fer la tasca en paper i enviar-la amb una foto o vídeo, etc.).
📞📺 Facilitar tasques escolars a través de canals no informàtics (telèfon, WhatsApp, televisió, ràdio i altres recursos existents a la llar) per aquells alumnes que no disposen d’ordinadors o connexió a casa per tal de seguir amb la tasca escolar proposada pel professorat.
💡🔎 Crear grups de WhatsApp o Instagram per fer-nos més propers i utilitzar-los per publicar reptes, recursos i activitats educatives de caràcter no tan acadèmic, dirigides a millorar l’estat d’ànim i evadir-se de les possibles tensions que crea l'estat de confinament.
📊📂 Crear materials compartits de registre pel professorat on quedi reflectit si hi ha hagut retroacció dels alumnes a les activitats i propostes realitzades i així poder contactar amb l’alumnat del qual no s’ha obtengut resposta i poder atendre les dificultats que s’estan trobant.
💻 Facilitar aparells electrònics del centre  o que puguin oferir altres serveis o recursos del territori a aquelles famílies que no en disposen.
✉ Tenir actualitzats i de fàcil accés els contactes del professorat, els membres de l’equip directiu i del departament d’orientació a la plana web del centre.
📲 Orientar com utilitzar els recursos existents (com emprar les dades mòbils des dels ordinadors, com emprar les eines de comunicació que no tenen per costum fer-ho com per exemple videoconferències, etc.). 
💌💪 Transmetre missatges positius, d’ànims i de tranquil·litat a l’alumnat i les famílies, tenint en compte les circumstàncies excepcionals que vivim i com poden afectar, a diferents àmbits, a cada una d’elles.
Donar orientacions i fer derivacions a recursos externs per cobrir les necessitats derivades de la situació actual (atur, alimentació, atenció psicològica, atenció sanitària, etc.).
🔊 Penjar a la plana web i difondre els contactes dels serveis i recursos que poden ser d’ajuda en aquest moment, com per exemple el telèfon per a situacions d’emergència social de l’IMAS i el servei d’atenció telefònica a víctimes de violències masclistes:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Presentació TISOC

El projecte TISOC és fruit d'un acord de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Ed...