Translate

dilluns, 29 de juliol del 2019

World cafè, reunions d'orientació de famílies a l'IES Pasqual Calbó i Caldés

La TISOC de l'IES Pasqual Calbó i Caldés va participar en l'organizació del World Cafè amb les famílies dels alumnes de 1r d'ESO del centre


Aquest any s’ha innovat el format de la reunió que anualment es celebra per orientar a les famílies a nivell acadèmic i d’organització familiar, per tal de fomentar més la participació de les famílies al centre i poder intercanviar experiències, coneixements i preocupacions.

En què consisteix un World Cafè?
El World Cafè consisteix en fer petits grups en diferents taules repartides en un espai i a cada taula, hi ha una temàtica diferent relacionada amb l’educació dels fills.

Temàtiques que es varen treballar:
Horaris: Pensau que és important una organització horària es capvespre? (Tenir en compte extraescolars, amb quines dificultats us trobau? Quins espais teniu per
compartir temps amb família?)
Alimentació: Pensau que és important l’alimentació per al rendiment escolar? (Quants d’àpats tenen al dia? Berenen abans de venir a l'IES? Porten berenar de casa per al pati? Mengen de tot? (Important no centrar la conversa amb tipus de dietes)
Higiene personal i higiene de la son: Quantes hores creus que són importants pel descans de les nostres filles/fills? Trobau que tenen els hàbit d’higiene adquirits? (Pot afectar al rendiment escolar? Hi ha alguna rutina per anar a dormir? Boca, roba, dutxa, cabells, ungles, esport físic...)
Ús de les noves tecnologies: Com controlem l’ús de les TIC als nostres fills/filles? (Sabeu a què juguen? Ús d’aplicacions i eines de control)

Imatge relacionada

L'activitat es va realitzar dia 19 de febrer a les 19.00 h al bar de l'IES. La duració de l’activitat va ser d’una hora i mentrestant els participants varen poder gaudir d’una beguda i un berenar.

Es van montar quatre taules amb les quatre temàtiques exposades anteriorment. El total de famílies que varen participar va ser de 20. Es varen superar les expectatives ja que, inscrites formalment, només hi havia 13 famílies. Per tant, el resultat d’assistència va ser positiu.

Les famílies varen participar amb gust, aportant les seves experiències personals i familiars. Varen gaudir d’una beguda i berenar i van comentar al final de la dinàmica haver-se trobat a gust i agraïen haver pogut participar de forma activa. Es va fer un recull de les idees clau que havien sorgit a cada taula i es va observar que la taula on havien sorgit més preocupacions i interès fou l’àrea temàtica de l’ús de les noves tecnologies. Arrel d’això es va concloure la dinàmica amb dues propostes:
  • Realitzar una sessió informativa per a famílies a l'inici de curs per treballar i explicar les eines que utilitzen mitjançant Chromebook; Google Classroom, Google Drive, etc.
  • Realitzar un taller o xerrada per informar sobre les eines de control existents per a les noves tecnologies, es pot fer d’aquí a final de curs i tenir present per al proper curs i poder-ho fer el primer trimestre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Presentació TISOC

El projecte TISOC és fruit d'un acord de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Ed...